bóng. và cội

Nguồn: Internet

bóng đứng dậy đi
chốc biến thành người
người thì ngoảnh mặt
mặt xạm nanh xương
trời đất cao dày
phúc đời hoang phí
một lần mây bay
một lần gió nổi
sông đi tìm suối
núi lãng quên ngày
người còn loay hoay
đời còn lây bây
bóng trả về cuội
chiếc lá lưu đày
buồn trơ thân cụ
cội nguồn lung lay
đất vừa thu bóng

HoàngXuânSơn
7/8/13

Advertisements