Ta Cúi Đầu Trước Em Bây Giờ

Đồi hoa quỳ vàng
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
đinhcường 6 – 2014

 

Buổi sáng an bình đời bình an, con chim quyên hót giọng mơ màng. Trời xanh. Xanh biếc. Trời xanh thắm. Mây trắng như hoa tụ áo nàng…

Áo nàng gió thổi hai tà bay. Đà Lạt ngày xưa bỗng chỗ này…  Thấp thoáng hoa quỳ chân núi hiện, chân nàng cũng có những làn mây…

Hoa mây thì trắng, hoa quỳ vàng. Nàng đẹp vô cùng nàng thật sang. Không biết từ đâu nàng có mặt mà thơm bát ngát cõi trần gian…

Không biết từ đâu chim bay về. Những con chim quyên xuyên lòng khuya đi kiếm nhãn lồng Xuân mở hội hay tìm bầu bạn cá thia thia?

Những trái nhãn lồng đang chín muồi. Đàn cá thia thia bơi thật vui. Tôi đứng ngắm nàng nâng mái tóc, tôi tưởng tiên nương hiện giữa đời…

Nàng là Tiên Nương, nàng, Giai Nhân, tôi không tình cờ trên đường Xuân, em không tình cờ, thưa có phải? Mình đi tìm nhau bao nhiêu lần…

Mười năm tráng sĩ tìm gươm cổ, chưa thấy gươm thiêng đã thấy người (*). Thì cúi đầu đây, hoa vách núi – hoa quỳ vàng đường em đi chơi!

Ta cúi đầu trước em bây giờ như người xưa tìm gươm trong thơ… nghe chim quyên hót trong bờ bụi, hoa quỳ vàng hoa mai hoa mơ…

Trần Vấn Lệ

(*) Cổ thi:
Thập niên luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa!

Advertisements