giả tỉ

Image result for tranh đêm đầy sao
Starry Night
Oil on canvas by Vincent Van Gogh (1889)

 

[mình còn nợ nhau]
giả tỉ đêm sâu              gục
xuống
ánh đèn
giả tỉ cuộc đời rất hèn
giả tỉ mình [vẫn]
sống lèng èng               đâu?                nơi?
giả tỉ nước lã cầm hơi
xem như hạt bụi qua đời
thế thôi

HoàngXuânSơn
11 mai 2012

Advertisements