Một Bài Thơ Lưu Bút

 tĩnh vật hồng vàng sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in đinhcường 1996

tĩnh vật hồng vàng
sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in
đinhcường 1996

Ngày qua, ngày đã qua…
Lần lượt bạn rời nhà
Đèn ngoài đường bật sáng
Mưa. Chỉ mưa còn sa!

Ngày qua rồi, đêm lạnh
Trăng đắp mền bằng mây
Gió rung đèn lấp lánh
Sương rụng từng nhánh cây…

Bạn đi rồi. Trống vắng
Còn hơi khói thuốc thôi
Những cành hoa được cắm
Trong bình nở nụ cười…

Bạn không ai trẻ nữa
Bốn mươi hai năm tạ tàn
Câu thơ thêm một chữ
Buồn nhỉ chuyện thời gian!

Câu thơ thêm một chữ
Ai để ý thấy chưa?
Hỡi ơi đang ngũ tuyệt
Thêm một chữ, có thừa?

Cái thừa là trống vắng
Cả parking ngoài kia
Một ngày qua, êm, lặng
Vui, buồn, coi như chia!

Tôi làm thơ lưu bút
Xưa, lưu bút ngày xanh
Nay, vài giọt nước mắt
Mai, chắc còn long lanh?

Trần Vấn Lệ

Advertisements