nhớ

tranh Bửu Chỉ

tranh Bửu Chỉ

 

hãy làm mới mỗi ngày
như gương. mặt nạ chín

con mắt vuông bóng tối
chiếc đồng hồ sớm mai
sương cựa mình như áo
lung linh một chúm người
vùi đầu qua phố nhọc
đinh ốc ngoài tầm tay
nhớ bài thơ năm chữ
câu sáu tám chẩy dài
vương tôn ôi vương tôn
người thi sĩ miệt mài
trên thực phồn chữ nghĩa
đạn mìn và kẽm gai
tâm khúc cào sướt mướt
nghe huyết thống cùng loài
thức nhau về nương náu
chiếc đồng hồ dạ quang
đường xa đường còn mãi
đồng lõa con mắt vuông
lá chắn hồng phiêu kỷ
sớm mai sớm mai tràn

hoàng xuân sơn
chín. tháng hai. mười bảy