Bây Giờ Nhớ Quá Gió Bay Em

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm.

Hôm qua đài báo cuối tuần mưa. Thứ Sáu trời mưa… rất đúng giờ, thiên hạ đi làm, mưa lắc rắc, đường mưa không biết tới nơi chưa?

Hôm nay Thứ Bảy trời hơi nắng. Chỉ nói hơi hơi, nói phỏng chừng / chớ đã có tin thì chắc có / ít nhiều gì sẽ có cơn giông!

Hôm qua có một cơn giông nhẹ / vừa đủ rung cây rụng cánh đào. Đây đó mùa Xuân nằm sấp, ngửa / mặt hoa ướt đẫm chẳng ai lau…

Hôm nay, đang nắng, nắng nghi ngờ / không chắc gì lâu sưởi ấm thơ! Vẫn lạnh vô cùng cơn gió sớm… bay rồi, hồi tối, dấu chân xưa…

Nhớ gót hài em nhớ lạ lùng, một thời, dấu ấn, một bờ sông… Lấy tin đài báo tin mưa nắng… lòng muốn quên em thuở lấy chồng!

Biết dấu chân em thật chẳng còn / sao dòng sông cũ cứ còn thương? Nếu em cứ mãi em mười sáu / đẹp biết bao nhiêu bóng Nguyệt tròn…

Nếu em cứ mãi em-mười-sáu áo lụa phơi đầy hiên gió bay. Những áo bà ba hông hé hé, những tà áo dài xoa mát tay…

Trời đâu có nắng mưa hồi đó… em vẫn khoe màu áo lụa duyên, em vẫn cười xinh môi thiếu nữ… bây giờ nhớ quá, gió bay em!

Trần Vấn Lệ

Advertisements