chuyển động

Bức tranh sơn dầu cuối cùng của Bửu Chỉ Nguồn: Phan Nguyên

Bức tranh sơn dầu cuối cùng của Bửu Chỉ
Nguồn: Phan Nguyên

 

khi chiếc phản lực ầm ầm bay qua
bầu trời nổi gai ốc
anh muốn mượn hồn sên ốc yếu đuối
bay lên những khoang trời vô định
cuộc nhân sinh mù đường
cuộc tái sinh mù ảo
có phải là
một phiến mây hồng vớt lên lòng suối hẹp
thả bầy sỏi cuội tung vó muôn phương
cuộc ném thi vẫn mịt mù tông tích
trước giờ sinh tử
khi tuổi chiều đậu trắng thai
dưới chân tường cô lữ

thơ vần điệu lúc nao
cũng hát buồn đơn thoại
tiếng đều đều gỗ xẻ cưa
những đuôi mày cong về một phía
[phấn son trầm cảm]
anh muốn tạ từ cõi dìu êm
lần về miền gai góc
nhận diện rõ hơn từng vết cắt phù điêu
trong khu vườn đá tảng hò hẹn
thuở nhân tình
thở hơi xanh xao ràn rụa

có thể những chiếc thuyền bập bẹ trên sông
bắt đầu một cuộc thủy cư mới
vào chuyên trình tận hiến

hoàng xuân sơn
18 tháng 8/2016

Advertisements