tim huyền

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

bong bóng nổ tóe
chú nhái bén lòng bàn tay
mỏ chim bé thơ
con sâu bò qua kẽ nứt
cá chết gần bờ
ngoài khơi tàu vẫn chạy
thây kệ lưỡi bò hầm
xoong nồi củ đậu
tim tim tim tim
qui est tim?
gân máu ở cạnh dấu huyền
mạch xạ chạy loạn
cù cưa rất lâu
bọn khốn chưa chịu chết
tim tim tim tim
biết đâu tìm

hoàng xuân sơn
7 oct. 2016

Advertisements