Năm Sắp Mới

Image result for christmas and new year 2017greetings

 

1.
Năm sắp mới*
Đang đi tới
Người phơi phới
Tình yêu đời
Mong mọi người
Luôn sức khỏe
Hồn tươi trẻ
Tâm thân an
Quý hơn vàng
Khi năm mới
Đang đi tới…

Nguyệt Mai

* Trích trong câu chúc của Bs Đỗ Hồng Ngọc

 

2.
Năm sắp mới
người không tới
ta một mình
như chờ đợi

Năm sắp mới
xuân đang đợi
giận chi người
buồn không nói

năm sắp mới
nụ hoa đào
đang thắm tươi
chờ tay với

Huyền Chiêu

Advertisements