Gió đêm Giáng sinh ở San Jose

Trăng Hoàng Thành (Oil on canvas) Nguyễn Đình Thuần

Trăng Hoàng Thành (Oil on canvas)
tranh Nguyễn Đình Thuần

 

Gió đêm Giáng Sinh môi em
cong trời nguyệt thực ngọn đèn treo cao
gió đêm Giáng Sinh em sao
ngực không thắp lửa thơ vào lạnh tanh.

gió đêm Giáng Sinh chung quanh
hàng cây quạnh đứng lữ hành vòng tay.

Hải Phương

Advertisements