Trong căn nhà 719

img_1086
Ảnh: THT

Bên này máy nhả trang thơ
Bên kia nước mắm, tương cà bột nêm
Trang thơ gởi đến bạn hiền
Mắm tương kèm vị nghĩa tình bậu ơi…

Trần Hoài Thư

Advertisements