Noël Năm Nay Lòng Không Vui

Image result for christmas
Nguồn: Internet

 

Noël năm nay lòng không vui. Khu phố tôi không thấy đèn trời. Tôi không có Đạo mong ngày Đạo. Buổi tối đi về, đêm tối thui!

Noël năm nay quê nhà buồn: nước đập trên cao và nước nguồn khi không đổ xuống vùng châu thổ, nước ngập nhà dân lấp ruộng vườn…

Nước ngập nhà dân, nhà của dân! Nước không chạm tới thềm cơ quan. Nước không chạm đến nhà công chức. Nước cuốn rừng trôi, nước ngổn ngang…

Chúa ở trên cao, Chúa thấy mà những dòng nước mắt của người sa… Những dòng nước mắt trôi cuồn cuộn, cuốn lấp hết rồi tiếng thét, la…

Ra-dô vẫn nhạc. Ti-vi hát. Ôi Việt Nam trong cảnh thái bình! Mười tỉnh miền Trung là chuyện nhỏ… Năm nào mà nước chẳng mông mênh?

Làm sao tôi vui Noël này? Trên cây Thập Tự, Chúa dang tay… Chúa nghe không nhỉ lời quan hét: “Sống chết nhà bây kệ chúng bây!”?

Đêm Noël này, đêm Noël… Phải chi tôi gặp một người quen, thắp hai cây nến cùng nhau ngó lệ nến cũng là lệ Việt Nam!

Trần Vấn Lệ

Advertisements