Tranh Trương Vũ – Những Vết Thương Trong Hoài Niệm


NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM
sơn dầu trên bố 20” x 16”
Trương Vũ thực hiện tháng 12 năm 2016

Advertisements