cung tưởng về

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

xương quai xanh vỡ giọng đàn
ngồi bên gãy vụn
nghe tàn dư bay
mùa đeo yếm nắng rất gầy
thu đông trờ tới
mà tay chẳng còn
ấm tình. muộn chút quan san
từng môi son nhạt
nhữ tràng âm hư
câu thơ buồn kín lũy thừa
với tâm vô định
hết giờ lâm ly

hoàng xuân sơn
6 dec. 2016

Advertisements