Thư Gửi Anh Lâm Trung Châu Cao Nguyên Dran

Dran , 8-1-2014 ảnh gởi qua @ Le fw qua dinhcuong

Dran , 8-1-2014
ảnh gởi qua @ Le
fw qua dinhcuong

 

Anh có về trung châu chưa anh?
Hay anh bịn rịn cao nguyên xanh,
Thương đèo Ngoạn Mục trời bao quát,
Thương gare điêu tàn, thương Dran?

Mùa này trên cao nguyên hoa quỳ
Nở vàng anh nhỉ, níu chân đi…
Biết mà, anh khó rời xa được
Cái chỗ anh từng yêu đến mê!

Anh ở Dran năm mươi năm
Tôi thì vài bận ghé ngang thăm
Rồi đi mút chỉ… đi ra biển
Lòng cứ hướng về thương cố nhân…

Nếu tôi là anh, tôi không rời
Chỗ tôi từng ở, chỗ thương tôi
Tại lâu nay thấy tin anh vắng
Có bài thơ này hỏi thế thôi!

Anh là Trung Châu, đâu trung châu?
Một chỗ đất bằng… chỉ nhà cao
Anh chưa về với Phan Rang chớ?
Hãy hẹn mình về đó, kiếp sau!

Tôi hỏi Nguyễn hoài về anh hoài
Nguyễn hẹn trả lời, hẹn mốt mai
Bực mình không biết ai han hỏi
Anh nhận thư này thương nhé tôi!

Trần Vấn Lệ

Advertisements