Những Đoạn Rời Gửi Nhớ Góc Đời Xa

Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi sơn dầu trên canvas 40 x 40 in đinhcường 10 - 2014

Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
đinhcường 10 – 2014

 

Tôi về thương chiếc lá đa
Rơi sân thềm cũ nhạt nhòa dấu mưa
Lời kinh cõng mõ qua chùa
Đè trên lưng sãi giấc mơ căn phần

Tôi về thương lại vầng trăng
Mười lăm mười sáu tung tăng gió đồi
Một hôm bỗng nhớ xa xôi
Lá thư ngày cũ bồi hồi tên quen

Tôi về thương quá tiếng chim
Cổng xưa nhà kín dây bìm bìm leo
Lênh đênh đứng tựa vai chiều
Nhớ bên cửa sổ đăm chiêu ai ngồi?

Tôi về thương nước sông trôi
Bóng con thuyền giấy của thời tôi xa
Mênh mang mùi đất quê nhà
Lay cờ bắp trắng thắm hoa mướp vàng

Trần Văn Nghĩa

Advertisements