Nhịp đánh


Người và bóng tối. tranh đinh trường chinh

 

tạ ơn
thành bội bạc

xui xẻo dồn dập
trống đánh dồn dập
mọi sự dồn dập
tai nạn dồn dập
chưởi bới dồn dập
giận lẫy yêu thương
tới tấp dồn dập
hận thù dồn dập
yên vui bới đào
mồ chôn dồn dập

nhân cách nhìn một
thú tánh tròng hai
xỉa xói ngón tay
nắm đấm dứ dứ
vỏ bọc rách rồi
gian trá chường mặt
cái đau dội ngược
cái rách chẻ dọc
cái buồn giựt ngang
té ngửa bổ ngửa
nhịp đánh nhịp đập
bầm dập bầm dập

hoàng xuân sơn
25 nov. 2016
[1 ngày dồn dập gai đinh]

Advertisement