Hồi Cư

Photo by Duyên

Photo by Duyên

 

Nằm ôm phiến nhớ trời quá vãng
Nghe phố ân cần mưa hồi sinh
Mơ tay thon hái chùm Diên Vĩ
Thả ngát dòng sông gió tự tình

Đêm vẫn là đêm vầng trăng khuyết
Đời lau thao thức trắng đọa đày
Dan díu tóc ai thời tóc bím
Muôn trùng ảo mộng hạc hồng bay

Trần gian chấp chới mây tục lụy
Lỡ đường núp bóng mái chùa quê
Chênh vênh chiếc lá đa đời sãi
Nhát chổi lợi danh quét sân hè

Hào nhoáng ngày nghiêng chân ngựa mỏi
Đồng xa cô quạnh thóp thoi chiều
Nuối tiếc giang hồ xưa một cõi
Đâu bằng trìu mến cánh tay yêu

Trần Văn Nghĩa
5/2016

Advertisements