Đời Quê

CẢNH ĐỒNG QUÊ Sơn dầu Văn Đen

CẢNH ĐỒNG QUÊ
Sơn dầu Văn Đen

 

Mang trên vai xứ sở
Nắng cát gió xương rồng
Đời khô trơ xác cỏ
Bầy cừu gầy xơ lông

Trẻ huơ cây gậy nhỏ
Chân không chạy lòng vòng
Thế chấp đời món nợ
Chữ nghĩa mù hư không

Đất còng lưng đại hạn
Mơ giọt nước tẩy trần
Sấm Trạng xưa từng phán
Nạn hồng thủy triều dâng

Bốc nắm cơm nguội hẩm
Hớp ngụm nước giếng ngầm
Kiếp mục đồng du lãng
Xót phận nghèo thứ dân

Giấu ngôi sao tiềm thức
Nằm mơ giấc đại đồng
Bóng đêm tiều tụy khóc
Thương về một dòng sông

Thì thầm câu chuyện cổ
Đời xôn xao hạt mầm
Thắp bao que diêm nhỏ
Mơ tìm Andersen!

Trần Văn Nghĩa
6/2016

Advertisements