Giới thiệu sách mới: Những Con Chữ Lang Thang Không Ngày Tháng

 

Tuyển tập Những Con Chữ Lang Thang Không Ngày Tháng của Lữ Quỳnh đã có trên Amazon. Mời các bạn xem.

Sách dày 548 trang. Ấn phí: 25MK
Muốn có sách xin liên lạc với:
– Amazon.com/chuyên mục books
– Nhà xuất bản Sống: 15751 Brookhurst St. #225
Westminster, CA 92683. ĐT: (714) 531.5362
– Tác giả: suongsuongmu@yahoo.com
Địa chỉ: 2856 Buena Crest Court-San Jose CA 95121

Xin chia vui cùng nhà văn Lữ Quỳnh và trân trọng giới thiệu với bạn đọc khắp nơi.

Advertisements