Tranh Trương Vũ – Ngày Nào Trên Sông Nước

Ngày Nào Trên Sông Nước  Acrylic trên bố, 30" x 40"  Trương Vũ thực hiện năm 2016,

NGÀY NÀO TRÊN SÔNG NƯỚC
Acrylic trên bố, 30″ x 40″
Trương Vũ thực hiện năm 2016.

Advertisements