ba mươi lăm năm mùa đuổi quỷ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Halloween. home made

lạnh ghê mình
những chiếc ghế không người ngồi
những ngọn đồi
trăng ma
những tháng năm vùn vụt qua
ngày lu
bóng xế
thổi lửa không còn hơi
bồng bế
chùm măng sữa
võng trưa nồng nàn
lạnh xô cổng chiều
đầy ổ hang
kéo trì đêm tối
trùm lấp xóm làng
lạnh như dây đàn
lâu không rớ tới

 

black honey

mút 1 cây kẹo
nhầm hàm răng giả
rơi trong nồi nấu mật
tháng 4. đen hơn
tháng 10

 

kinh

hát kinh là hát kinh nào
hát nghe kinh sợ
kinh. trào nguyệt kinh
kinh vào chú niệm lâm râm
sợ không kinh qua nổi lầm bầm. nơi
lần đầu thấy máu sợ ơi
riết rồi quen cũng mặn mòi lao kinh

 

huyệt

bám vào một lỗ cạn kèo
lung lay lều bạt
gió. lèo. bứt. tung
bới. đào một cái huyệt nông
chôn vào ký sự
rồi bồng bế đi

 

chơi với quỷ

nghe hơi đồn thổi cũng buồn
mình là cái thứ của vưởng vất nào
quay mòng bộ dạng tào lao
thì đúng vất vưởng tầm phào quỷ ma
tha. hay bắt cũng đáng là

hoàng xuân sơn
tháng mười 2016

Advertisement