Bức vẽ Thu Vàng

Bức sơn dầu không khô

Bức vẽ chân dung Thu Vàng
Gởi cho bà con bàn lựng
Ý lên ý xuống lung tung
Thì thôi mình mình chịu đựng!…

Hoàn chỉnh xong. Không khoe ai
Để yên phòng vẽ. Cười hoài
Giờ qua. Ngày đi mấy bận
Vẽ thêm bao nhiêu anh tài!…

Cứ đợi dầu khô đóng khung
Gởi tặng yêu thương bè bạn
Bức vẽ Thu Vàng chân dung
Trước xa Huyền Chiêu mấy bận!…

Mà chừ tranh sao lận đận
Dầu vẽ Thu Vàng không khô
Chờ hoài bao lâu rồi hở
Xin hỏi Ký Thương vì sao?!!

Xin hỏi anh Lê Ký Thương
Thật tình cũng một dầu đó
Mà sao ai cũng phải khô
Mà chị Thu Vàng ướt miết
Vì sao? Xin mách nước cho

Làm sao? Xin mách nước cho
Để tuần sau Chơn tôi vội vã
Đóng khung gởi tặng người xa?!…

Nguyễn Quang Chơn
23.10.2016

 

Hồi âm của Thu Vàng

Cảm ơn ơi chàng họa sĩ
Toàn tâm với bạn với bè
Vài ý của người không họa
Biết chăng là đúng hay sai

Không phải tại dầu tại mực
Bởi nàng Thu chưa được Vàng
Tranh ướt có do nàng khóc?
Bút chưa chịu chắp với hồn?

Thu Vàng

 

Hồi âm của họa sĩ Cóc

Sơn dầu ướt miết không khô
Quang Chơn théc méc hỏi cô Thu Vàng
Thu Vàng biết rõ ngọn nguồn
Cóc này xin chịu, đầu hàng hai tay.

Cóc

 

Đề nghị của Khánh Minh

Anh Chơn ui, bạn tui, chị Thu Vàng
Có nụ cười rất mơ màng vàng thu
Thêm vô tranh, chút sương mù…

Khánh Minh

 

Ý kiến của Duyên

Thu Vàng trong tranh huyền bí quá…
đẹp như sài gòn… mưa. ướt mưa

tranh Chơn. vẽ hoài… khô. không khô.
xem thử lại mầu, hay quá date?
hay Thu chưa lạnh, lá chưa Vàng?

duyên

Advertisements