Sài Gòn Mưa Buổi Sáng

tranh ViVi

tranh ViVi

 

Sài Gòn mưa buổi sáng, bạn nhỏ vui hay buồn? Bạn nhỏ có nhớ thương / ai không / người xa vắng?

Lát nữa tạnh, trời nắng, bạn nhỏ có đi chơi? Bạn đang đứng hay ngồi / bên khung cửa sổ trước?

Bạn nhỏ thấy giọt nước / đọng trên lá me không? Hay nước chảy thành dòng… ôi những dòng nước mắt!

Bạn nhỏ phía sau, khuất / mấy nhánh ổi đong đưa / có trái nào chín chưa / để bạn thèm hái, ngó…

Bạn nhỏ à, bạn nhỏ! Lớn một chút nữa, coi / để ai đó, một người / nhớ thương về, nhớ quá…

Bạn nhỏ ơi, hai má / có thấy lạnh chút nào? Có nghĩ tới hoa đào / mùa Xuân này sắp nở…

Sài Gòn mưa nho nhỏ / mưa nho nhỏ Sài Gòn / nhớ bạn mình muốn hôn / mái tóc bạn mưa tạt…

Nhớ xưa về Đà Lạt / mình đem mưa Sài Gòn / giấu rất kỹ trong hồn / bây giờ nghe còn ướt!

Bây giờ về mà được / mình cùng bạn đi mưa / có thể đi xích lô / hay bộ thôi, cũng thích!

Nếu đừng ta đừng địch / đừng có thuở hận thù / thì Sài Gòn mưa lâu / mưa suốt đời thầm thỉ…

Trần Vấn Lệ

Advertisements