gối lệch

tranh dinhcuong

tranh đinhcường

 

             khi ra đi với biết bao nhiêu con đường
                   là ca vui với bao niềm thương

 
tôi viết
để rồi ngừng bay
ngưng
đọng
chỉ còn những chuyến đi
trong lòng bàn tay
mân mê khói sóng
hạn hẹp vốn thừa
thặng dư
đất
cát
bài ca về chiều
tôi hát tôi hát
lời bay trong gió (*)
cuốn đi cuốn đi (**)
về đâu ai biết
là câu trả lời
của gió
choàng hơi may
của thu                 rất gầy
thu vẫn gầy
trong tàn nắng lóa
tôi viết như đọa
nhủ thần lung linh
giấc ngủ
một mình
nhập nhòa gân sóng
tay vò quả bóng
bay đi bay đi
quả bóng                        bay
đi

hoàng xuân sơn
15 oct. 2016

(*) (**) phỏng theo Bob Dylan,  Trịnh Công Sơn

Advertisements