Tranh Trương Vũ: Một Sớm Thu


MỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố 30″ x 24″
Trương Vũ thực hiện tháng 10.2016

Advertisements