Lênh Đênh

Nguyệt Mai vừa nhận được:

bia_lenh_denh

Bìa sách “Lênh Đênh” của Lưu Na

LÊNH ĐÊNH
Truyện của Lưu Na
do T.Vấn & Bạn Hữu xuất bản 2016

Chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Advertisements