Hoa Cẩm Tú Cầu

Stock Bild von 'Bunte blau und Rosa Hortensie Büsche'

Nguồn: Internet

 

Xưa, ai lên Đà Lạt
Trước, sau, ga là hoa
Nhìn hoa không muốn ra
Khỏi nhà ga quá đẹp!

Có nhiều hoa khép nép
Như con gái nhà lành
Có nhiều hoa hân hoan
Như chào người xa đến…

Người yêu tôi lưu luyến
Nhất, hoa Cẩm Tú Cầu
Loài hoa đẹp ôi chao
Như được kết bằng gấm!

Người yêu tôi đi chậm
Tôi cũng chậm theo nàng
Ai ngờ cuộc tang thương
Chia hai đường hai ngả…

Nàng đi ra biển cả
Tôi đi lên rừng sâu
Không biết Cẩm Tú Cầu
Có theo nàng trôi giạt?

Phần tôi thì mất mát
Biết bao nhiêu bài thơ
Rừng sâu hoa không chờ
Nở cho người Cải Tạo!

Ngày tôi về bật máu
Sáu năm, hoa không còn!
Nhà ga và phố phường
Nghẹn ngào hoa Mắc Cỡ…

Đà Lạt, tôi xa đó
Người yêu tôi chừ đâu?
Thương quá Cẩm Tú Cầu
Cù lao nào, hoa hỡi!

Trần Vấn Lệ

Advertisements