Đêm Trắng

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Mặt hồ đêm trắng như hư huyễn
Vòng sóng lao xao quyện sóng lòng
Người về mấy kẻ đợi trông
Lặng thinh chiếc bóng giữa vòng nhân sinh.

Vẫn tấc dạ lung linh ánh nguyệt
Thương quê hương nước Việt bể dâu
Một đời biết mấy niềm đau
Nhớ nhau quay lại bên cầu chữ Y.

Lận đận mãi tình si một mối
Quẩn quanh hoài một nỗi vô duyên
Lênh đênh trên một con thuyền
Chở hồn qua chốn đào nguyên tự tình.

Nửa đêm lạnh đầy mình gai ốc
Ngày xưa ơi bị phạt đòn roi
Ngủ yên kỷ niệm một đời
Trẻ trai ai cũng một thời dọc ngang.

Nửa đời ngó lại mang mang dạ
Một gánh đọa đày nặng trĩu vai
Hiếu trung đã vẹn cả hai
Nghĩa tình cũng trọn miệt mài lòng son.

Trăng đã trót một vòng viên mãn
Mặt trời lên phát tán sương mù
Sao lòng vẫn cứ âm u
Duyên rồi cũng dứt vân du vô hình…

Diễm Lệ Kiều

Advertisement