lục bát ở denver

Photo courtesy by http://www.city-data.com/

                                                không có cơm
                                                chỉ còn cháo

 

để mặc tóc trán bay.  xòa
để mặt dính gió bù loa phận đòi*
giờ này mình bước liêu xiêu
không gậy chống cũng rấn liều phong ba
cứ mặc sương ngoài hàng ba
để lạnh ốm nghén một tòa phôi thai
trôi                   trôitrôi             dài trôi dài
mình trôi như thể một vài phiên trôi

định vị một khúc.  rồi thôi
ngồi im như tượng.  núi.  đồi ra riêng
ở lại mần chi đau miền
chia năm xẻ bảy buồn thiêng mấy kỳ
tới hồi tràng hạt lâm ly
lết qua tới bến vụng quỳ chân đau

hoàng xuân sơn
13.9.16

*mặt bơ phờ dính gió bao la – Tô Thùy Yên

Advertisements