Đêm Nay Đêm Mười Sáu

Ảnh: Hoàng Vĩnh Thao

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

 

Đêm nay, đêm Mười Sáu, lịch ghi the-Full-Moon, là đêm Trăng-Rất-Tròn, là em – anh thương nhớ!

Lịch Mỹ, em thấy đó, người ta hiểu lòng anh, còn em trong đêm thanh… thấy anh tròn hay khuyết?

Không bao giờ anh hết, yêu em, em biết không? Anh chỉ có một lòng / yêu em tròn như Nguyệt!

Đó là lời tha thiết, không ngỏ chỉ đêm nay – đêm vầng trăng tròn đầy và tròn đầy mãi mãi…

Forever… mãi mãi, em để sau chữ gì / thì cũng tấm lòng si / người yêu em bất tận!

Trăng có lên có lặn / là tại trái đất tròn. Nhưng trái tim màu son chỉ hồng thêm ngày tháng!

Em nói anh lãng mạn / ai biểu em con còng / nó xe cát biển Đông… vì em là Ngọc quý!

Em ơi hai Thế Kỷ, tình mình một bóng trăng! Mây kia chắc chắn tan mà em thì mãi mãi…

Trái tim nằm bên trái, anh nghiêng thở đêm đêm, anh nhớ em, nhớ em. Em – vầng trăng-nguyên-vẹn!

Trần Vấn Lệ

Advertisements