Bạn Không Của Mình Tôi

Vĩnh biệt Trần Ngọc

Mới mà mau quá! Chín giờ hơn!
Buổi sáng đầu Thu trắng xóa sương…
Gặp bữa cuối tuần xe ít chạy
Quạnh hiu! Thương thiệt! Những con đường…

Vài người đi bộ, chào cho có
Người ở công viên cũng thấy thưa
Nhớ lại, mới thôi, nhà mở cửa
Mới năm giờ sáng tưởng gần trưa!

Người đi thể dục, người đi làm
Mới rất đông mà nay vắng tanh
Mới sáng quạ kêu, chim sẻ hót
Nay thành phố sót mấy cây xanh…

Xe bus vàng chở đầy học trò
Tóc bồng gió thổi thật thơm tho
Những khuôn mặt muốn ôm hôn quá
Hôn chính mình một thuở ấu thơ!

Mở tờ báo đọc tin bè bạn
Thêm một người bỏ buổi sáng Thu
Hỡi Ngọc, mi đi hay gió thổi?
Ngồi đây, tao thở khói bay mù…

Ly cà phê nguội đen như biển
Biển lệ, biển lòng, bát ngát thương
Mỗi sáng một thêm bè bạn mất
Mỗi người… đã mất biệt Quê Hương!

Trần Vấn Lệ

Advertisements