mưa hoa

Salt Lake City mùa thu quỳ dại đinhcường - Oct 19, 2015

Salt Lake City
mùa thu quỳ dại
đinhcường – Oct 19, 2015

 

cơn ngủ xô lệch tuần trăng
tôi sáng giữa bầy hư ảo
có gì vui nơi vĩnh hằng
khải nguyên một lời tân tạo

cúi xuống. mà tim đau ngược
mưa hoa đời thơ xanh xao
trổ hết ra ngoài than đước
không gian màu lạnh ảnh bào

như em vẫn nhìn đâu thấy
con mắt giả thủy tinh trong
chim kêu mùa sao rớt hột
trả con mắt thật mơ mòng

nốt thắt chân chim mào đỏ
đại ngàn hót thẫm hơi mưa
xin tuổi vườn nhà dúm dó
trả xuân cho miệng cười đùa

ru đầy một cuộc phiếm du
tiếng hát em thơm trầm ngãi
rù quến tôi giữa đại mù
buổi đoái thương xưa ngần ngại

man khai tôi lời muối biển
lấy đâu ra nghĩa mặn nồng
bơi nhau khoang thuyền độc mộc
vụng chèo qua lũy tầm vông

mưa. và rừng đan kín tay
áo quyn hờ sương vấn mỏng
mai côi còn đốm hoa gầy
lóe giữa nghìn khung tuyệt vọng

hoàngxuânsơn
25.4.2011

Advertisements