Đỗ Hồng Ngọc Bạn Chúng Ta

Trần Vấn Lệ - Đỗ Hồng Ngọc Sài Gòn - 22.3.2016

Trần Vấn Lệ – Đỗ Hồng Ngọc
Sài Gòn – 22.3.2016

 

Bạn tôi gần tám chục
Tuổi under eighty
Thế mà có một khi
thấy mình như con nít!

Đó là hôm sinh nhật
Bạn bè tụ hội mừng
Bạn… tuổi hãy như Xuân
Đời như hoa mới nở!

Ai cũng biết rồi đó
Bạn tôi vui thế nào?
Cầm khăn giấy lên lau
Lau hoài… hai con mắt!

Tôi thấy bạn tôi khóc
Khóc bởi quá mừng vui
Bạn khắp bốn phương trời
Vẫn một lòng nhớ bạn…

Đông Hồ hồi còn sống
Có để đời mấy câu:
“Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay.
Ngựa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh!”

Bạn tôi – lòng trổ nhánh:
Chim ơi hãy bay về!
Bạn tôi – con đường đi
Ngựa ơi về nước rút!

Bạn bè dù xa mặt
Lòng không có ai xa
Đỗ Hồng Ngọc, bạn chúng ta
Xứng đáng, chúng ta nhớ!

Tôi thích chàng họ Đỗ
Tôi nghĩ tới bến đò
Và… tôi thật có mơ
Một ngày về Cố Quận!

Trần Vấn Lệ

Advertisements