Chào Hoa Tôi Đi

Hoa cúc. Zou Chuan

Hoa cúc. Zou Chuan

 

Giã từ em nhé chậu cúc vàng
Mùa Hạ đã tàn, Thu đã sang
Em biết: Thương em, anh chẳng nói
Chào hoa mà đi buồn mênh mang…

Chào hoa mà đi. Anh chào em
Vào đi! Nhặt lá rụng trên thềm
Để nguyên cái bóng trăng đêm trước
Một đêm nào anh nói nắng lên…

Bây giờ, trăng đó, mùa Thu đó
Cứ nghĩ tình anh chẳng có gì
Muốn lắm ghé môi người dấu ái
Đành hôn hoa cúc để chào đi!

Tới đây lỡ hẹn trời mây nước
Cũng tới đây mình gặp muộn màng
Thì có cầm tay rồi cũng vuột
Mơ màng không thể chuyến đò ngang…

Giã từ em nhé, giã từ hoa
Một đóa trăng mai sương đọng nhòa
Em có khóc khi vào khép cửa
Thì người ngoài cổng đã đi xa…

Trần Vấn Lệ

Advertisements