Hôm Nay Không Nắng

Photo by Duyên

Photo by Duyên

 
Hôm nay không nắng. Ngày như lạnh, như nặng nề hơn ngày hôm qua. Nhiệt độ xuống gần như cứ xuống. Mây nhiều, có thể sắp mưa sa?

Sáng nay không nói câu thương nhớ (ai nhớ thương mình, nói với ai?). Nói chuyện trời mây cho đỡ tức. Giận người, không giận; giận mình thôi!

Không có đường mô mà thẳng mãi, nếu không bẻ khúc cũng quanh co, giống như trời chẳng quanh năm nắng, dù hạn hán hoài vẫn có mưa…

Không có người mô mà nhỏ mãi, mười lăm mười sáu… khuyết rồi trăng. Em lên mười bảy, em đi mất, anh chiến trường buồn cũng mấy năm…

Từ chỗ Dran ra Vỹ Dạ rồi thì ngồi ngó giọt mồ hôi – tình cho đất nước còn khô quánh, tình để cho tình… sẽ bốc hơi?

Hôm nay chắc chắn Thu rồi đó, lát nữa ra sân quét lá vàng… Quét hết nhớ thương và quét hết nỗi buồn, không biết được hay chăng?

Nghe nói người ta bên Texas, sáng nay chải tóc chải mù sương… Thu bên đây có sang bên đó xin rụng cho ai đó thấy buồn…

Trần Vấn Lệ

Advertisements