Nghe Kinh

Photo by Vũ Hoàng Thư

Photo by Vũ Hoàng Thư

 

1.
Dhammacakkappavattana
như tiếng trầm
                  những đợt sóng ngầm
[lời dòng sông
phùng khánh hoang vu đêm mưa]
tôi nghe
trên mặt yên lỳ
                sông rầm rì
jāti pi dukkhā
– sanh là khổ
hận nhau oán tăng hội
thương hoài ái biệt ly
nụ hoa vàng cuối hạ
           vờn đưa trong gió
đơm trái khổ qua
           sần sùi vị đắng
chữa lành bệnh nan y
cơn sóng ngầm đánh ầm bờ đá
tung con bọt trắng
như hơi bay
           trong cơn nắng
chỉ hiện tại nơi này
sammāsati… sammāsamādhi
âm i  âm i ngân dài

mù sương
            ở lại cùng ngày
về không
            gió dội cõi này thậm đa

2.
Bát Nhã Ba La Mật Đa
bây giờ im khuya
            đêm vào lắng
như tiếng gõ
            chùng vô thanh
cái này
           không khác cái kia
tôi là thế
           mà chẳng phải thế
lại đừng quên
          phủ định đến a tăng kỳ lần
em cất lời tra vấn
          –  bao lâu trong một khoảng a tăng kỳ?
chỉ là con số được lũy thừa n
          khi n tiến về vô cực
một con số diễn tả một con số khác
vô cùng được định nghĩa từ hữu hạn
và liên tưởng dẫn lối thi ca
nghĩa là khi
          tôi và em là một
vạn hữu sau cùng
          tất cả đều như vậy
tiếng gõ đến và tiếng gõ đi
[trăm năm bất chợt vòng nôi
đi là về lại chỗ ngồi hôm nao]
như thuyền giữa dòng không
rời bến về vô trú
nghe sóng bềnh bên mạn
tiếng đều nhân duyên
âm vang từ vô thủy
vọng dồn  trong đêm
gate… yết đế
– qua bờ bên kia

này sông trôi
             sóng vô thường
lời kinh đêm
bước vô thường tôi qua

Vũ Hoàng Thư
Tháng 8, 2014

————————————————————————-

Dhammacakkappavattana : Kinh Chuyển Pháp Luân
Jāti pi dukkhā : Sanh là khổ
Sammāsati : Chánh niệm
Sammāsamādhi : Chánh định

Advertisements