California Ngày Mùa Hạ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Ngày bắt đầu lên. Nắng bắt đầu. Không gian là nước, lửa hay dầu? Mới bình minh đã nghe lòng nóng, khăn thắm chị choàng đã tới đâu?

Mùa Hạ hồng đây chỉ tím hoa. Mùa hoa La Jacaranda… Chị đi tìm lá Diêu Bông chắc? Hay chị còn mơ một bóng xa?

Chị ạ, đường xe chạy đã nhiều, hàng cây nắng rọi thấy xiêu xiêu, Chị tôi bước ngọc ai dìu nhỉ, ai nắm bàn tay nói mến yêu?

Lá Diêu Bông chẳng bao giờ có, chỉ có buồn thôi dẫu nắng mưa! Mười bảy chị nhìn trăng khuyết khuyết… Trăng tròn mới đó, chuyện xa xưa!

Ngày bắt đầu lên.
Nắng bắt đầu.
Bao nhiêu nước cũng chảy qua cầu
Bao nhiêu mây cũng… rồi tan tác. Nhớ chị, bài thơ, đó… mấy câu!

Chị ạ, lại thêm mùa Hạ nữa, ở đây hoa tím thấy thêm buồn. Quê người nhớ quá chùm hoa phượng, biết hỏi ai chừ mô cố hương!

Trần Vấn Lệ

Advertisements