Hoa Sen Và Người Đẹp

Sen mùa hạ tranh sơn dầu đinhcường

Sen mùa hạ
tranh sơn dầu
đinhcường

 

Em đi ra chợ ngắm hoa sen
Anh đứng kề bên cứ ngắm em
Hoa với em… hình như chỉ một
Dù hoa gì nữa cũng yêu thêm!

Em mua một chục hoa sen hồng
Em ôm hoa tưởng như em bồng
Cả trời đất của vườn sen Ngoại
Anh cứ nhìn em, em thấy không?

Em thấy gì đâu, ngoài thấy hoa
Anh bèn giả bộ lách chân qua
Nhẹ thôi cho áo em đừng chạm
Rất nhẹ, em đừng phải tránh ra…

Anh lách mình đi vẫn rất gần
Để nhìn cho rõ mắt em trong
Để hôn cho hết hương trên tóc
Để nghĩ là em chửa có chồng…

Em ôm hoa sen, em trả tiền
Cô bán hoa nhìn cái miệng duyên
Anh cũng nhìn em, em chẳng biết
Nên vô tình để mặt nghiêng nghiêng…

Em hôn hoa và anh hôn gió
Anh đứng nhìn em nhẹ bước về
Ngô Phù Sai xưa từng cũng thế
Ngó hoài từng bước của Tây Thi!

Ờ nhỉ phải chi anh là sen
Nở bùng lên sau mỗi bước em…
Sen hồng sen bạch sen vàng giát
Cho cõi trần gian hóa cõi Tiên!

Trần Vấn Lệ

Advertisements