chốn riêng

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

đêm cài
ngọ ngoạy
đầu
đuôi
giữacơnmấtngủ
động trời               xa xăm
con-mắt-tráo-trưng-bưng-cằm
ngó vô một khoảng căm căm
rợn hồn
thấy gì nơi cõi ám hôn
tuổi dần dà héo
bãi
cồn
lơ phơ
mốt-mai-phục-hoạt-cơ-đồ
nhìn đêm vẫn cứ
ngơ ngơ phù kiều
thôi tình
trả lại hoang liêu
với dăm gợn sóng
đưa chiều tư phương

HoàngXuânSơn
13.11.11

Advertisements