ảo ảo

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

tôi bay lãng đãng như trăng
trăng màu bạt tụy

tôi sống ngu ngơ như nước
nước tan chảy về đâu

tôi thở an vi như cá
cá trồi đầu chết kinh mang

tôi run rẩy như lá
lá tìm cây khúc đốn hạ vô hồi

tôi rùng mình như chim
chim chiều mây rớt hột

tôi đạp bóng mình trên đất
cái bóng bạc phếch mùi đời

hoàng xuân sơn
lễ mẹ 8 tháng 5/2016