Đêm ngai ngái cỏ trăng lìm lịm hoa

Tranh Hải Phương

 

Khi không bày cuộc nhân sinh
ta vào rối loạn cung đình cỏ hoa
càn khôn em mở cửa ra
ta ham chơi lạc đường xa chưa về.

Môi hôn lìm lịm giòng mê
vòng tay đan lưới thả bè trôi theo
khi không trộn lẫn bọt bèo
một thiên thu với ta đèo bồng em.

Vườn em cây đứng im im
đêm ngai ngái cỏ trăng lìm lịm hoa.

Hải Phương

Advertisement