Sáng Thu Soi Gương / Thư Pháp

Tĩnh vật hoa sơn dầu trên canvas đinhcường

Tĩnh vật hoa
sơn dầu trên canvas
đinhcường

 

Sáng Thu Soi Gương

Lòng rụng rời. Lá rụng.
Đêm. Ngồi nghe gió Thu.
Sáng. Dậy nhìn mặt mũi
Cơm áo trong gương mờ…

Thư Pháp

Lấy nghiên mài mực rồi huơ bút
Viết thử, nhìn xem có nát lòng?
Hai chữ Quê Hương nhìn muốn khóc
Nghe buồn thê thiết, nhớ mênh mông.

Trần Vấn Lệ

Advertisement