mơ. là mơ…

Hoa quả trong vườn nhà, San Jose. Tặng anh chị Lữ Quỳnh lần đầu gặp gỡ.

Hoa quả trong vườn nhà, San Jose.
Tặng anh chị Lữ Quỳnh lần đầu gặp gỡ.

 

tặng anh Lữ Quỳnh

gần đây tôi hay thức giấc.
giữa những giấc mơ.
chập chờn. chưa dứt…
ra khỏi cơn mơ. không nhớ.
chỉ biết có chút gì. rất lạ.
thật sâu, trong trái tim.
sao mờ nhạt quá.
và những xót xa. còn.
chạm, nhẹ.
thoát. hư vô.

đọc thơ Lữ Quỳnh.*
trong những giấc mơ, anh.
lời vô ngôn.
những giấc mơ nồng nàn

lạ lẫm…**

những giấc mơ

khi hạnh phúc. lúc đớn đau,

thường rủ nhau. về…
cùng lượt.
rối bời.
mơ.
tỉnh.

những giấc mơ…
có bạn bè. về, nói, cười. ấm áp.
mơ. thực. chỉ cách nhau.
bằng tỉnh thức.
thức tỉnh rồi.
mong về lại trong mơ.

bóng mây kia. lãng đãng bên trời.
và bên đời. một người. lãng đãng

kiếm tìm…chi.
bóng mây kia.
có phải. bóng vô cùng.

duyên
20/04/2016

* Hai quyển Những giấc mơ tôi, và Mây trong những giấc mơ, thơ Lữ Quỳnh.
** Mây trong những giấc mơ. thơ Lữ Quỳnh.

Advertisement