chiến ca / oa. và đội

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

chiến ca

ở đâu rồi cũng òa khóc
vàng da thân tượng
quãng mí-rề nỗi mai
vệt nắng leo tường. nhoài. mệt
tay mân mê hạt bụi xót nằm cứng đất
tàn tro mẹ chưa nguôi
biển chịu trận
những ngày luân chiến xa phương
một ngọn đồi đăng cai hồng trần chiếm lĩnh
đầu thai lính lệ
cứ lập bập xóm làng sâu chờ hóa bướm
mút mùa trương sinh
thăng ca miếu đình liệt lũ
khúc lân lý
cuồng ngâm

 

 

oa. và đội

đào bật rễ. gốc
chôn nhau
tội thân chưa ráo máu đầu
dương gian
trắng đêm qua. bay. ngút ngàn
mình theo không kịp
đành tang mịch
về
vềđâuvềđâuđâu [về]
chốn đi trùng thẳm
miệng kề sương xanh
ngón tóc may dang dở. thành
cắt lời minh thị
cùng manh mún buồn
mùa trùm đầu ngộp lỗ
chôn
bài ca giun dế
đội hồn vinh quy

hoàng xuân sơn
tháng tư, giữa 5 năm
11/16

Advertisement