Nếu. Đọc Một Câu Chuyện

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

đã đi hết biển rồi. quơ
năm phên bốn giậu viết tờ hoa âm
trái tim rớt đáy hồ cầm
dạng háng ngược. dốc. tơ tằm thiết thao
xuyến đi đâu mà rượu trào
như nghe đẫm tiếng rì rào của đêm
đi hết biển rồi đấy
em!
con mắt lục lạc
chong thềm mộ bia
vạch cỏ
tìm dấu chia lìa
con sâu. ôi con sâu đã ngoài kia
sát trùng
ảo hồn đâu dễ thất tung
cứ nương theo cánh bập bùng mà trôi
đi hết biển rồi đấy thôi
hếtbiểnhếtbiển

tới hồi
dung nham

Hoàng Xuân Sơn
hăm bảy chín không bốn

Advertisement