Vịnh Thúy Kiều

Thúy Kiều – Thúy Vân tranh sơn mài của họa sĩ Trần Dzụ Hồng - Ảnh: T.T.D - nguồn: vanchuongviet.org

Thúy Kiều – Thúy Vân
tranh sơn mài của họa sĩ Trần Dzụ Hồng – Ảnh: T.T.D – nguồn: vanchuongviet.org

 

Ấy trang quốc sắc thiên hương,
Năm vận đề thơ khóc đoạn trường
Hiên Lãm [1] đa đoan tơ tóc thoảng
Lầu Ngưng [2] ầm ĩ sóng triều vương
Nửa đời lưu lạc
Một giấc sầu thương
Thân trót buông tay dòng nghiệp dĩ
Mênh mông con nước Tiền Đường!

Mai Quang
(Trích Vịnh Kiều)

1. Hiên Lãm Thúy
2. Lầu Ngưng Bích