bài thơ của những bài thơ

Nguyệt Quỳnh, tranh Thanh Luân

Nguyệt Quỳnh, tranh Thanh Luân

 

tôi đi thử bệnh loãng xương
bỗng thấy mình lớn dậy
trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm kiều
của tuyết
thời gian đi giật lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn suối

anh muốn biến đổi khí hậu thơ
thành một bãi lặng lờ sen tím
để cho tia cực nhìn
chìm loang hư hảo
khi rừng chiều phơi trên cọc nhọn
khải huyền những mụt măng trồi xuyên mầm đá
lướt khướt lệ mừng
khóc giấu khôn nguôi

quỳnh ám ảnh suốt một đời anh
có thể là một đóa quỳnh nào đó
nhú mớm từ vườn đêm thẳm sâu
có thể là một dáng quỳnh nào đó
vừa thức giấc vừa tan biến đi
trong giấc mùa đông côi góa
có thể là giọng điệu thơ quỳnh lơi lả
khỏa thể vào âm nghi
như mỗi tối vẫn thầm treo
một tiếng cười khúc khích ngưng gió
khi mình chia tay
anh chợt hiểu rằng
làm thơ là bắt chước tạo hóa
vẽ nên một cành hoa giả

hoàng xuân sơn
25 fév. 2016