Nhớ tiếng gàu khua / Viễn phố / Sớm mai, nhớ

Tranh làng quê Việt Nam nguồn: Internet

Tranh làng quê Việt Nam
nguồn: Internet

 

NHỚ TIẾNG GÀU KHUA
Đêm nằm thương bóng quê xưa
Xắt xeo nhớ tiếng gàu khua giếng làng
Vai đời nặng gánh gian nan
Khát khao ngụm nước đổ tràn giấc mơ

 

VIỄN PHỐ

Xe nghiêng bóng đổ lưng đèo
Bụi từ ly đỏ mắt chiều em xa
Thắc thiu sương khói quê nhà
Dưới hiên đời lạnh lẳng hoa rũ buồn

 

SỚM MAI, NHỚ!

Sớm mai quán cóc ta ngồi
Lơ ngơ chạnh nhớ một thời đã xa
Góc đường tím áo ai qua
Giật mình suýt rớt ly cà phê đen

Trần Văn Nghĩa