b a y h o a

Hoa sứ rụng trong mưa Nguồn: Internet

Hoa sứ rụng trong mưa
Nguồn: Internet

 

chui vào lồng lộng hoa         bay
đứt đuôi bóng ngọ
rụng ngày vân vi
kiều oanh vắt vẻo xuân thì
hớ hênh con rối
cực kỳ hoan châu
bình nguyên tọa xuống trăng lầu
đàn tru một góc rầu rầu
nỉ non
banh thây ngực náo chưa tròn
mà thơm chín lụng
quả non sườn đồi
chui đầu cửa tứ rong chơi
một hôm đụng độ thức cười viễn lai

HoàngXuânSơn
2010